engelska

On a practical level, avoid taking at face value any new encounters with persons or circumstances. Even when persons are not trying to deceive you, they may do so unintentionally, because you won't immediately understand what they are really showing you. Until you have arrived at this level of understanding, simply adopt a waiting attitude and commit yourself to as little as possible.

svenska

På praktisk nivå ska du undvika att på nytt uppleva nya möten med personer eller omständigheter. Även när personer inte försöker lura dig kan de göra det oavsiktligt, eftersom du inte omedelbart förstår vad de verkligen visar dig. Tills du har nått denna nivå av förståelse, anta bara en väntande attityd och förbinda dig till så lite som möjligt.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)