engelska

The CsC Observation Tool was created on the basis of a detailed review of the research literature of factors that support the development of language and communication skills, and was then piloted and subjected to a feasibility study in over 100 classrooms. The development of the CsC Observation Tool illustrated that providing effective language learning environments was indeed challenging

svenska

CsC Observation Tool skapades på grundval av en detaljerad genomgång av forskningslitteraturen om faktorer som stöder utvecklingen av språk- och kommunikationsförmåga, och sedan pilotfördes och underkastades en genomförbarhetsstudie i över 100 klassrum. Utvecklingen av CsC Observation Tool illustrerade att tillhandahållandet av effektiva språkinlärningsmiljöer verkligen var utmanande

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)