engelska

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is a global pandemic. Many factors about this disease are still unknown, for example, the questionable original host of SARS-CoV-2. The complex global healthcare systems have been critically challenged by the COVID-19 pandemic. Because mitigating the risk of COVID-19 is a systems engineering issue; a multidisciplinary, coordinated, and cross-sectoral approach based on One Health is required as the health of animals, environment, and humans are closely interconnected. SARS and the Middle East Respiratory Syndrome (MERS) are introduced as a comparison with COVID-19 in this paper; the similarities, differences, and novelties of COVID-19 are also presented. Specific topics of SARS-CoV-2 and COVID-19 include symptoms and manifestations; similarities and differences compared with SARS and MERS; the origin of SARS-CoV-2; the infection and spread of SARS-CoV-2; the testing and diagnosis of COVID-19; therapeutics and treatments; and lessons, information-based management, and positive emotions for fighting against COVID-19. Advances and challenges of mitigating COVID-19 with therapeutics, testing, management, etc. are also introduced. The ability of SARS-CoV-2 to cross the species barrier and infect animals, and the applications of telemedicine, Internet of Things (IoT), Big Data analytics, and deep learning and artificial intelligence (AI) in fighting against COVID-19 are discussed.

svenska

Coronavirus sjukdom 2019 (COVID-19), orsakad av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), är en global pandemi. Många faktorer kring denna sjukdom är fortfarande okända, till exempel den tvivelaktiga ursprungliga värden för SARS-CoV-2. De komplexa globala sjukvårdssystemen har blivit kritiskt utmanade av covid-19-pandemin. Eftersom att minska risken för covid-19 är en systemteknisk fråga; ett multidisciplinärt, samordnat och tvärsektoriellt tillvägagångssätt baserad på One Health krävs eftersom djurens, miljöns och människors hälsa är nära sammankopplade. SARS och Middle East Respiratory Syndrome (MERS) introduceras som en jämförelse med COVID-19 i denna artikel; likheterna, skillnaderna och nyheterna med COVID-19 presenteras också. Specifika ämnen för SARS-CoV-2 och COVID-19 inkluderar symtom och manifestationer; likheter och skillnader jämfört med SARS och MERS; ursprunget till SARS-CoV-2; infektion och spridning av SARS-CoV-2; testning och diagnos av covid-19; Terapeutika och behandlingar; och lektioner, informationsbaserad hantering och positiva känslor för kampen mot covid-19. Framsteg och utmaningar för att lindra covid-19 med terapier, tester, hantering etc. introduceras också.Förmågan hos SARS-CoV-2 att passera artbarriären och infektera djur, och tillämpningarna av telemedicin, Internet of Things (IoT), Big Data-analys och djupinlärning och artificiell intelligens (AI) i kampen mot COVID-19 är diskuteras.

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)