engelska

Hi Ann-louise.strand, Hello. We have received your message. Thank you for the information. , We contacted the carrier. We can resend a light for you. Logistics has not updated information yet. We are also waiting for the carrier's reply. In order to allow us to quickly provide reissue applications. Is it possible for you to help us contact the post office to obtain a description of the package returned to the sender? Sweden Post Office 020-23 22 21 (domestic); +46 8 23 22 21 (international) Thank you in advance for your help. After getting your information, we will issue a new lamp to you as soon as possible. We bear the transportation costs ourselves. You don’t need to pay for shipping costs. Hope my answer can help you. If you have other questions. Please contact us. Looking forward to your reply. Merry Christmas. Vivian Customer Service Team On Wed, 29 Dec at 5:16 PM , Ann-louise.strand wrote: Hello! I have received a message from Postnord that the package has arrived in Sweden on 2021-11-24 and that it would be declared cusoms. Since i did not receive any further information about what happened regarding the order, I contacted Postnord on 8/12 2021 by phone (I am 55 years old so that is the way i first contact people or companies) regarding Shipping ID EV002373756CN. They then pointed out to me that the lamp that was sent was incorrectly declared customs and would never enter Swden without it having to be sent back. I also have in mind that they said that the package was broken and that the item would be returned to the sender anyway. I have also been in contact with Postnord at the end of December and then they pointed out that the lamp had left Sweden and would be returned to the sender. I would like you to send me a new lamp, but i do not want to pay anything at Klarna before i have received a lamp from you. If you want to be kind and inform Klarna about the problem as well, I would be grateful. I also want you to send me an order confirmation of the order once more, as i have never received one. Kind regards! Ann-Louise Strand Fädriften 16 296 33 Åhus 0733-387242 8127:2077782

svenska

Hej Ann-louise.strand, Hej. Vi har tagit emot ditt meddelande. Tack för informationen. , Vi kontaktade transportören. Vi kan skicka om ett ljus åt dig. Logistics har inte uppdaterat informationen ännu. Vi väntar också på transportörens svar. För att vi snabbt ska kunna tillhandahålla ansökningar om återutgivning. Är det möjligt för dig att hjälpa oss att kontakta posten för att få en beskrivning av paketet som returneras till avsändaren? Posten Sverige 020-23 22 21 (inrikes); +46 8 23 22 21 (internationellt) Tack på förhand för din hjälp. Efter att ha fått din information kommer vi att utfärda en ny lampa till dig så snart som möjligt. Vi står själva för transportkostnaderna. Du behöver inte betala för fraktkostnader. Hoppas mitt svar kan hjälpa dig. Om du har andra frågor. Vänligen kontakta oss. Ser fram emot ditt svar. God Jul. Vivian Kundtjänstteam Onsdagen den 29 dec kl 17:16 skrev Ann-louise.strand: Hej! Jag har fått ett meddelande från Postnord att paketet har anlänt till Sverige 2021-11-24 och att det skulle vara tullförklarat. Eftersom jag inte fått någon ytterligare information om vad som hänt gällande beställningen kontaktade jag Postnord den 8/12 2021 per telefon (Jag är 55 år gammal så det är så jag först kontaktar människor eller företag) angående frakt-ID EV002373756CN.De påpekade då för mig att lampan som skickades var felaktigt tulldeklarerad och aldrig skulle komma in i Sverige utan att den måste skickas tillbaka. Jag har också i åtanke att de sa att paketet var trasigt och att varan ändå skulle returneras till avsändaren. Jag har även varit i kontakt med Postnord i slutet av december och då påpekade de att lampan lämnat Sverige och skulle återlämnas till avsändaren. Jag skulle vilja att du skickar mig en ny lampa, men jag vill inte betala något hos Klarna innan jag har fått en lampa från dig. Vill du vara snäll och informera Klarna om problemet också så vore jag tacksam. Jag vill också att du skickar mig en orderbekräftelse på beställningen en gång till, eftersom jag aldrig har fått en. Vänliga Hälsningar! Ann-Louise Strand Fädriften 16 296 33 Åhus 0733-387242 8127:2077782

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)