engelska

Report Guidelines These guidelines should be seen as an addition to (rather than a replacement for) those given in the course information and in previous learning experiences regarding the writing of scientific reports. The report gives you an opportunity to demonstrate your knowledge and understanding of the: - muscle physiology related to fast and powerful contractions as well as your ability to: - draw conclusions about the underlying physiology of the people performing the test - handle group data and statistically/mathematically analyse and present them - write in a scientific style Remember that this is a physiology course, and while you are likely to also include some biomechanics in the report, the focus should be on muscle physiology.

svenska

Riktlinjer för rapportering Dessa riktlinjer bör ses som ett tillägg till (snarare än en ersättning för) de givna i kursinformationen och i tidigare inlärningserfarenheter angående skrivandet av vetenskapliga rapporter. Rapporten ger dig en möjlighet att visa din kunskap och förståelse för: - muskelfysiologi relaterad till snabba och kraftfulla sammandragningar samt din förmåga att: - dra slutsatser om den underliggande fysiologin hos de personer som utför testet - hantera gruppdata och statistiskt/matematiskt analysera och presentera dem - skriva i en vetenskaplig stil Kom ihåg att detta är en fysiologikurs, och även om du sannolikt kommer att inkludera några biomekanik i rapporten bör fokus ligga på muskelfysiologi.

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)