engelska

Xbox Game Pass Ultimate Subscription Terms: Use your active Xbox Game Pass Ultimate membership to play games on Xbox One and Xbox Series consoles, and Windows 10 PC (excludes Windows 10 in S mode and on ARM devices), and stream select games (where available) to your supported devices. Xbox Game Pass Ultimate includes Xbox Game Pass for Console, Xbox Game Pass for PC, Xbox Live Gold and additional benefits. Note: Purchase of Xbox Game Pass Ultimate automatically upgrades your existing Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (for PC or Console), and/or EA Play membership(s) to Xbox Game Pass Ultimate at a conversion ratio each based on days remaining. Learn how this works at www.xbox.com/gamepass. Future code redemptions are also subject to a conversion ratio. Conversion ratio subject to change. All conversions to Xbox Game Pass Ultimate are final: Once converted, you cannot re-convert your Xbox Game Pass Ultimate membership back to a previous membership. EA Play subject to terms: www.ea.com/ea-play/terms. Other existing subscriptions may also be subject to conversion. Maximum 36 months of redeemed Xbox Game Pass Ultimate per account at a time, including any converted time from Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (for PC or Console), and/or EA Play. Game titles, number, features, and availability vary over time, by region and platform. Learn more at www.xbox.com/regions. For recurring memberships, membership automatically continues to be charged at the then-current regular price (subject to change; plus applicable taxes) unless cancelled. Cancel at account.microsoft.com/services. Notice before purchase of add-ons, DLC, consumables, virtual currency, or subscriptions (sold separately): If your membership terminates or a game is removed from the catalog, you must reactivate your membership or buy the game separately to continue using these items. Requires download(s) (significant storage, broadband, and ISP fees apply) and Microsoft account. May require additional hardware and subscriptions. Age restrictions apply. Online multiplayer between Xbox console generations not supported in some games. Xbox Game Pass discounts are based on Microsoft Store price and are not combinable with other offers and are not redeemable for cash. Discount offers exclude titles within 30 days of launch and are not available with select titles. Number and content of Perks vary by region, platform, and over time, and must be redeemed by stated timeframe. Service, features, and requirements may change or be retired. Subject to the Microsoft Services Agreement (microsoft.com/msa). For PC: App download, Windows update(s), and storage required (xbox.com/pcgamesplan). System requirements vary by game; performance scales with higher end systems. Cloud gaming (beta): Streaming limits apply. Streaming performance is affected by internet connection, user location, device, and other factors. Your gameplay on other devices may be limited. See xbox.com/usagerules for more information. Streamed games may have limited functionality. Streaming may require compatible controller (sold separately).

svenska

Xbox Game Pass Ultimate Prenumerationsvillkor: Använd ditt aktiva Xbox Game Pass Ultimate-medlemskap för att spela spel på Xbox One och Xbox Series-konsoler och Windows 10 PC (exkluderar Windows 10 i S-läge och på ARM-enheter), och streama utvalda spel (där det är tillgängligt) till dina enheter som stöds. Xbox Game Pass Ultimate inkluderar Xbox Game Pass for Console, Xbox Game Pass för PC, Xbox Live Gold och ytterligare förmåner. Obs! Köp av Xbox Game Pass Ultimate uppgraderar automatiskt ditt befintliga Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (för PC eller Console) och/eller EA Play-medlemskap till Xbox Game Pass Ultimate med ett konverteringsförhållande var och en baserat på återstående dagar. Lär dig hur detta fungerar på www.xbox.com/gamepass. Framtida kodinlösen är också föremål för en konverteringskvot. Konverteringskvoten kan ändras. Alla konverteringar till Xbox Game Pass Ultimate är slutgiltiga: När du väl har konverterat kan du inte konvertera ditt Xbox Game Pass Ultimate-medlemskap tillbaka till ett tidigare medlemskap. EA Play omfattas av villkoren: www.ea.com/ea-play/terms. Andra befintliga abonnemang kan också bli föremål för konvertering. Maximalt 36 månaders inlöst Xbox Game Pass Ultimate per konto åt gången, inklusive eventuell konverterad tid från Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (för PC eller Console) och/eller EA Play. Speltitlar, antal, funktioner och tillgänglighet varierar över tiden, beroende på region och plattform. Läs mer på www.xbox.com/regions.För återkommande medlemskap fortsätter medlemskapet automatiskt att debiteras till det då gällande ordinarie priset (med reservation för ändringar; plus tillämpliga skatter) om det inte avbryts. Avbryt på account.microsoft.com/services. Meddelande före köp av tillägg, DLC, förbrukningsvaror, virtuell valuta eller prenumerationer (säljs separat): Om ditt medlemskap upphör eller ett spel tas bort från katalogen måste du återaktivera ditt medlemskap eller köpa spelet separat för att fortsätta använda dessa föremål . Kräver nedladdning(er) (betydande lagringsutrymme, bredbands- och ISP-avgifter tillkommer) och Microsoft-konto. Kan kräva ytterligare hårdvara och prenumerationer. Åldersbegränsningar gäller. Online multiplayer mellan Xbox-konsolgenerationer stöds inte i vissa spel. Xbox Game Pass-rabatter baseras på Microsoft Store-priset och kan inte kombineras med andra erbjudanden och kan inte lösas in mot kontanter. Rabatterbjudanden utesluter titlar inom 30 dagar efter lanseringen och är inte tillgängliga med utvalda titlar. Antalet och innehållet i förmånerna varierar beroende på region, plattform och över tid, och måste lösas in inom angiven tidsram. Tjänster, funktioner och krav kan ändras eller tas bort. Enligt Microsofts tjänsteavtal (microsoft.com/msa). För PC: Appnedladdning, Windows-uppdatering(ar) och lagring krävs (xbox.com/pcgamesplan). Systemkraven varierar beroende på spel; prestandaskalor med avancerade system. Molnspel (beta): Strömningsgränser gäller.Strömningsprestanda påverkas av internetanslutning, användarplats, enhet och andra faktorer. Ditt spelande på andra enheter kan vara begränsat. Se xbox.com/usagerules för mer information. Strömmade spel kan ha begränsad funktionalitet. Streaming kan kräva en kompatibel kontroller (säljs separat).

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)