engelska

Maximal oxygen uptake (VO2max) is an important, independent predictor of cardiovascular health and mortality. Despite this, it is rarely measured in clinical practice. The aim of this study was to create and evaluate a submaximal cycle ergometry test based on change in heart rate (HR) between a lower standard work rate and an individually chosen higher work rate. In a mixed population (n = 143) with regard to sex (55% women), age (21–65 years), and activity status (inactive to highly active), a model included change in HR per unit change in power, sex, and age for the best estimate of VO2max. The association between estimated and observed VO2max for the mixed sample was r = 0.91, standard error of estimate = 0.302 L/min, and mean measured VO2max = 3.23 L/min. The corresponding coefficient of variation was 9.3%, a significantly improved precision compared with one of the most commonly used submaximal exercise tests, the Åstrand test, which in the present study was estimated to be 18.1%. Test–retest reliability analysis over 1 week revealed no mean difference in the estimated VO2max (−0.02 L/min, 95% confidence interval: −0.07–0.03). The new test is low-risk, easily administered, and valid for a wide capacity range, and is therefore suitable in situations as health evaluations in the general population.

svenska

Maximalt syreupptag (VO2max) är en viktig, oberoende prediktor för kardiovaskulär hälsa och dödlighet. Trots detta mäts det sällan i klinisk praxis. Syftet med denna studie var att skapa och utvärdera ett submaximalt cykelergometritest baserat på förändring i hjärtfrekvens (HR) mellan en lägre standardarbetsfrekvens och en individuellt vald högre arbetsfrekvens. I en blandad population (n = 143) med avseende på kön (55 % kvinnor), ålder (21–65 år) och aktivitetsstatus (inaktiv till högaktiv), inkluderade en modell förändring i HR per enhet förändring i makt, kön , och ålder för bästa uppskattning av VO2max. Sambandet mellan uppskattat och observerat VO2max för det blandade provet var r = 0,91, standardfel för skattning = 0,302 L/min och medelvärde för uppmätt VO2max = 3,23 L/min. Motsvarande variationskoefficient var 9,3 %, en avsevärt förbättrad precision jämfört med ett av de mest använda submaximala ansträngningstesten, Åstrandtestet, som i föreliggande studie uppskattades till 18,1 %. Test-omtest-tillförlitlighetsanalys under 1 vecka visade ingen genomsnittlig skillnad i den uppskattade VO2max (-0,02 L/min, 95 % konfidensintervall: -0,07–0,03).Det nya testet är lågrisk, lättadministrerat och giltigt för ett brett kapacitetsområde och är därför lämpligt i situationer som hälsoutvärderingar i den allmänna befolkningen.

Oversatt.se | Hur använder jag den engelska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)