engelska

The need to be cared for is a human universal. We are born absolutely dependent on the caring of others. If our life is to be preserved, if we are to grow, if we are to arrive at some level of acceptability in our culture and community (Noddings, 1992, p. 45), we must be cared for constantly from the moment of our squalling debut in the world. This dependency is, for Noddings, the ‘original condition’ (2002a, p. 121), which I suspect she means us to hear as a corrective or complement to John Rawls’s (1971) famously abstract and impersonal ‘original position’ behind a ‘veil of ignorance’. As she writes in the Introduction to Caring:

svenska

Behovet av att vårdas är ett mänskligt universellt. Vi föds helt beroende av andras omtanke. Om vårt liv ska bevaras, om vi ska växa, om vi ska nå någon nivå av acceptans i vår kultur och gemenskap (Noddings, 1992, s. 45), måste vi ständigt vårdas från ögonblicket av vår svallande debut i världen. Detta beroende är, för Noddings, 'original condition' (2002a, s. 121), som jag misstänker att hon menar att vi ska höra som ett korrektiv eller komplement till John Rawls (1971) berömda abstrakta och opersonliga 'ursprungliga ställning' bakom en ' okunnighets slöja'. Som hon skriver i Introduktion till omsorg:

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)