engelska

every human being within every dimension of the human condition. To be cared for, to be the recipient of the complete and single-minded attention of another, simply because of our need for such attention, is to be initiated into and invested in the moral life. In this way, caring is not just one important or even essential element in the moral life, a complement to a commitment to justice, but indeed the very source of all moral striving and ideals. I hasten to add, as Noddings herself would, that she is no gender essentialist (2002b, p. 103). She pleads agnosticism on the question of whether women are by nature more inclined to caring. She simply observes that throughout history and across cultures, women have been and are the primary care givers. Because caring has been associated with second-class citizenship that hardly means that caring should continue to be devalued as women seek equal partnership with men. Quite the opposite is actually the case. Authentic human liberation and social justice, Noddings argues, can only be achieved by caring people in caring communities.

svenska

varje människa inom varje dimension av det mänskliga tillståndet. Att bli omhändertagen, att vara mottagare av en annans fullständiga och målmedvetna uppmärksamhet, helt enkelt på grund av vårt behov av sådan uppmärksamhet, är att initieras i och investeras i det moraliska livet. På så sätt är omtanke inte bara ett viktigt eller till och med väsentligt inslag i det moraliska livet, ett komplement till ett engagemang för rättvisa, utan faktiskt själva källan till alla moraliska strävanden och ideal. Jag skyndar mig att tillägga, som Noddings själv skulle göra, att hon inte är någon genusessentialist (2002b, s. 103). Hon åberopar agnosticism i frågan om huruvida kvinnor av naturen är mer benägna att bry sig. Hon konstaterar helt enkelt att genom historien och över kulturer har kvinnor varit och är de primära vårdgivarna. Eftersom omsorg har förknippats med andra klassens medborgarskap innebär det knappast att omsorgen ska fortsätta att devalveras då kvinnor söker ett jämställt partnerskap med män. Snarare motsatsen är faktiskt fallet. Autentisk mänsklig frigörelse och social rättvisa, hävdar Noddings, kan endast uppnås genom att bry sig om människor i omtänksamma samhällen.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)