engelska

Modeling is important in most schemes of moral education, but in caring, as in character education, it is especially important.In contrast to cognitive developmentalists, we are not primarily concerned with moral reasoning, although, of course, we do not ignore reasoning.We are mainly concerned with the growth of our students as carers and cared-fors.We have to show in our own behavior what it means to care.Thus we do not merely tell them to care and give them texts to read on the subject; we demonstrate our caring in our relations with them.However, we do not care merely for the purpose of modeling.Our caring must be genuine; the inevitable modeling is a by-product.

svenska

Modellering är viktigt i de flesta system för moralisk utbildning, men i omsorg, liksom i karaktärsutbildning, är det särskilt viktigt. Till skillnad från kognitiva utvecklingsforskare är vi inte i första hand sysselsatta med moraliskt resonemang, även om vi naturligtvis inte ignorerar resonemang. Vi är främst angelägna om att våra elever växer som vårdare och omhändertagna. Vi måste i vårt eget beteende visa vad det innebär att bry sig. Därför säger vi inte bara åt dem att bry sig och ger dem texter att läsa om ämnet; vi visar vår omtanke i våra relationer med dem. Men vi bryr oss inte bara om syftet med modellering. Vår omtanke måste vara äkta; den oundvikliga modelleringen är en biprodukt.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)