engelska

Perhaps you can see from this brief discussion why so many feminists shun essentialism.One of the earliest feminists, Mary Wollstonecraft, protested that women are not naturally (or essentially) docile, empty-headed, vain, frivolous, and less fair-minded than men.7She insisted that women had been made that way by their education, both formal and informal.Give women a chance, Wollstonecraft argued, and society might find women every bit as intellectually and morally capable as men.Further, she said, women need the same education as men if they are to run complex households efficiently and raise sons as well as daughters.Notice that one could accept the basic ideas of essentialism and argue that women's gifts far outweigh their weaknesses.Many Jungians argue this way, and some feminists even argue that women are, by virtue of essential traits, superior to men especially in the moral domain.8However, I think it is clear that claims of superiority do not carry far when they are made from a position of subordination, and such claims merely sidestep the hard work of identifying and valorizing those qualities we want to promote.Let's continue the discussion of feminism's influence on philosophy and education by revisiting some of the major topics discussed earlier.

svenska

Kanske kan du se från denna korta diskussion varför så många feminister skyr essentialism. En av de tidigaste feministerna, Mary Wollstonecraft, protesterade mot att kvinnor inte är naturligt (eller i grunden) fogliga, tomhuvade, fåfänga, lättsinniga och mindre rättvisa än män.7Hon insisterade på att kvinnor hade skapats på det sättet genom sin utbildning, både formell och informell. Ge kvinnor en chans, hävdade Wollstonecraft, och samhället kan hitta kvinnor lika intellektuellt och moraliskt kapabla som män. Vidare, sa hon, kvinnor behöver samma utbildning som män om de ska sköta komplexa hushåll effektivt och uppfostra såväl söner som döttrar. Lägg märke till att man skulle kunna acceptera essentialismens grundläggande idéer och hävda att kvinnors gåvor vida överväger deras svagheter. Många jungianer argumenterar på detta sätt, och vissa feminister hävdar till och med att kvinnor, i kraft av väsentliga egenskaper, är överlägsna män, särskilt på det moraliska området. underordnad position, och sådana påståenden kringgår bara det hårda arbetet med att identifiera och valorisera de egenskaper vi vill främja. Låt oss fortsätta diskussionen om feminismens inflytande på filosofi och utbildning genom att återgå till några av de viktigaste ämnen som diskuterats tidigare.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)