engelska

Having mentioned essentialism and the fiery debates it triggers, I should now say more about the educational philosophy of Rousseau.As we saw earlier, Rousseau recommended an education for boys that would, so far as possible, preserve their natural freedom and goodness and, at the same time, make them into solid, independent citizens.For girls, Rousseau recommended an education for chastity, docility, and subservience.You can see how this fits an essentialist theory.If women are, by nature, intellectually inferior and dependent on men, then their education should be designed to help them make the most of their nonintellectual gifts, particularly the special charm that grows out of their weakness.Because they must please men in order to live comfortably and with some respect, they must be taught how to do this.Above all, they must be chaste, and yet they must be sexually alluring to their husbands.They must be able to converse sensibly, but they must not express what seem to be original ideas.They must spend considerable time on their appearance so that they will have a "natural" look.Whereas boys were to be educated for freedom,

svenska

Efter att ha nämnt essentialismen och de brinnande debatter som den utlöser, skulle jag nu säga mer om Rousseaus utbildningsfilosofi. Som vi såg tidigare rekommenderade Rousseau en utbildning för pojkar som så långt som möjligt skulle bevara deras naturliga frihet och godhet och, kl. samtidigt göra dem till solida, oberoende medborgare. För flickor rekommenderade Rousseau en utbildning för kyskhet, foglighet och underdånighet. Du kan se hur detta passar in i en essentialistisk teori. Om kvinnor av naturen är intellektuellt underlägsna och beroende av män , då borde deras utbildning utformas för att hjälpa dem att få ut det mesta av sina icke-intellektuella gåvor, särskilt den speciella charm som växer ur deras svaghet. Eftersom de måste behaga män för att kunna leva bekvämt och med viss respekt, måste de läras hur man gör detta. Framför allt måste de vara kyska, och ändå måste de vara sexuellt lockande för sina män. De måste kunna konversera förnuftigt, men de får inte uttrycka vad som verkar vara originellt idéer. De måste lägga mycket tid på sitt utseende så att de får ett "naturligt" utseende. Medan pojkar skulle utbildas för frihet,

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)