engelska

have left their mark on women's ways of thinking and on the values they espouse, and not all of these ways and values are to be rejected as part of the legacy of oppression.This observation underscores Martin's point that we must think about our values and include them in our designs for education.Many contemporary feminists have become almost phobic over the word essence.However, even John Dewey allowed its use insofar as it refers to an enduring quality or attribute and not one fixed for all time in an unchangeable nature.Most feminists find the word too inflammatory, but if I were to use it, I would use it in the Deweyan sense.Indeed, I think it would be remarkable if thousands of years of very different experience did not produce some enduring differences between males and females.But that is not to say that these will endure forever, that they are not subject to alteration through education, or that there is no overlap between males and females in their manifestation.Nor is it to say that one set of traits is superior to the other.

svenska

har satt sin prägel på kvinnors sätt att tänka och på de värderingar de förespråkar, och alla dessa sätt och värderingar ska inte förkastas som en del av förtryckets arv. Denna iakttagelse understryker Martins poäng om att vi måste tänka på våra värderingar och bl.a. dem i vår design för utbildning.Många samtida feminister har blivit nästan fobiska över ordet essens.Men till och med John Dewey tillät dess användning i den mån det hänvisar till en bestående kvalitet eller egenskap och inte en fast för alltid i en oföränderlig natur. feminister tycker att ordet är för inflammatoriskt, men om jag skulle använda det skulle jag använda det i deweyansk mening. Jag tycker faktiskt att det skulle vara anmärkningsvärt om tusentals år av mycket olika erfarenheter inte framkallade några bestående skillnader mellan män och kvinnor .Men det betyder inte att dessa kommer att bestå för evigt, att de inte är föremål för förändring genom utbildning, eller att det inte finns någon överlappning mellan män och kvinnor i deras manifestation. Det är inte heller att säga att en uppsättning egenskaper är överlägsen den andra.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)