engelska

In contrast to Plato, Martin would educate both female and male children for both "productive" and "reproductive" life.Like other feminists, she wants girls to have opportunities in mathematics and science, but she also wants boys to learn care, compassion, and connection.She wants to put a higher value on women's traditional tasks, not simply liberate the "most able" women from them.Her argument raises a crucial social issue.If all able women become like traditional men, who will raise the children, care for the ill and elderly, and maintain supportive home environments?Martin is not, of course, arguing that women should stay home and accede to their continued exploitation.Rather, she wants us to realize how vital these traditional tasks are and to prepare all of our children to do them well.I have argued along similar lines in suggesting that much of the school curriculum should be organized around themes of care: caring for self; caring for intimate others; caring for strangers and global others; caring for plants, animals, and the natural environment; caring for the human-made environment; and caring for ideas.2

svenska

I motsats till Platon skulle Martin utbilda både kvinnliga och manliga barn för både "produktivt" och "reproduktivt" liv. Liksom andra feminister vill hon att tjejer ska ha möjligheter inom matematik och naturvetenskap, men hon vill också att pojkar ska lära sig omsorg, medkänsla, och anslutning. Hon vill sätta ett högre värde på kvinnors traditionella uppgifter, inte bara befria de "kunnigaste" kvinnorna från dem. Hennes argument väcker en avgörande social fråga. Om alla duktiga kvinnor blir som traditionella män, vem kommer att uppfostra barnen, ta hand om sjuka och äldre och upprätthålla stödjande hemmiljöer? Martin argumenterar naturligtvis inte för att kvinnor ska stanna hemma och acceptera deras fortsatta utnyttjande. Hon vill snarare att vi ska inse hur viktiga dessa traditionella uppgifter är och att förbereda alla av våra barn att göra dem bra. Jag har argumenterat i liknande riktningar när jag föreslår att mycket av skolans läroplan bör organiseras kring vårdteman: att ta hand om sig själv; ta hand om intima andra; ta hand om främlingar och globala andra; ta hand om växter, djur och den naturliga miljön; ta hand om den mänskliga miljön; och ta hand om idéer.2

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)