engelska

Martin objects that such an approach entirely neglects the central importance of "reproductive" work—bearing and raising children, caring for the ill and elderly, maintaining a home, and responding to the physical and psychological needs of families.All of these tasks are brushed aside by Plato.Indeed, his female guardians were to be relieved of these jobs, and their children were to be raised by other, presumably lesser, women.

svenska

Martin invänder att ett sådant tillvägagångssätt helt försummar den centrala betydelsen av "reproduktivt" arbete – att föda och uppfostra barn, ta hand om sjuka och äldre, underhålla ett hem och svara på familjers fysiska och psykologiska behov. Alla dessa uppgifter är omarbetade. åt sidan av Platon. I själva verket skulle hans kvinnliga vårdnadshavare befrias från dessa jobb, och deras barn skulle uppfostras av andra, förmodligen mindre, kvinnor.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)