engelska

One of the great contributions of contemporary feminist thought is its powerful criticism of traditional philosophy.In Chapter 1, we discussed Jane Roland Martin's criticism of Plato's recommendations for education.1Her strongest objection centers on Plato's neglect of the tasks and values traditionally associated with women.Plato, in an argument that was remarkable for his time, took the position that women were not, by their sex alone, unqualified to be guardians of the republic.However, in the selection of guardians, only those traits and competencies long associated with male public leadership were sought.Plato held that some highly talented women could develop these traits and competencies, but he scorned the traits and competencies usually identified with women.To become a guardian, a woman had to become like a man.Clearly, even today, some feminists take a similar position—highly valuing work done in the public sphere and devaluing work in the home and neighborhood community.

svenska

Ett av de stora bidragen från det samtida feministiska tänkandet är dess kraftfulla kritik av traditionell filosofi.I kapitel 1 diskuterade vi Jane Roland Martins kritik av Platons rekommendationer för utbildning.1Hennes starkaste invändning kretsar kring Platons försummelse av de uppgifter och värderingar som traditionellt förknippas med kvinnor. Platon, i ett argument som var anmärkningsvärt för sin tid, intog ståndpunkten att kvinnor inte enbart på grund av sitt kön var okvalificerade att vara väktare av republiken. Men i valet av vårdnadshavare, endast de egenskaper och kompetenser som länge förknippas med manlig offentligt ledarskap eftersträvades. Platon ansåg att några mycket begåvade kvinnor kunde utveckla dessa egenskaper och kompetenser, men han föraktade de egenskaper och kompetenser som vanligtvis identifieras med kvinnor. För att bli en vårdnadshavare måste en kvinna bli som en man. Det är klart att även idag, vissa feminister intar en liknande ståndpunkt – de värderar högt arbete som utförs i den offentliga sfären och nedvärderar arbete i hemmet och grannskapet.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)