engelska

A fascinating beast. The majority of the species are hideously repugnant and unintelligent, and yet they manage to breed in ever-increasing numbers and populate an area known as the outer west. It is quite common to find five or six offspring in each family group, often with a different father for each new baby. Their habitat consists of a weatherboard or brick-veneer dwelling and is characterised by an early-model Holden or Ford in the driveway surrounded by a group of males discussing why the carby is stuffed and the results of last night's footy (a primitive gladiator-like spectator sport enjoyed by most bogans). The female of the species, while smaller in stature, is far more loud and aggressive than the male. While the males tend to be very friendly and congregate with other males, the females spend most of their time in supermarkets and shopping malls, using a shrill high-pitched call to discipline their children and contact other females. Males and females rarely interact socially except during breeding season, which is otherwise known as Friday night. During this time, females are allowed to enter the male-dominated area known as "the pub" and display their impressive coloured plumage to a prospective mate. Herein lies an intersting phenomenon. Males will often fight over a particularly attractive female and she will mate with only one male, while some less attractive females have been known to have several partners simultaneously.

svenska

Ett fascinerande odjur. Majoriteten av arterna är ohyggligt motbjudande och ointelligenta, och ändå lyckas de häcka i ständigt ökande antal och befolka ett område som kallas den yttre västern. Det är ganska vanligt att hitta fem eller sex avkommor i varje familjegrupp, ofta med en annan pappa för varje ny bebis. Deras livsmiljö består av en väderbräda eller tegelfanerbostad och kännetecknas av en tidig modell Holden eller Ford på uppfarten omgiven av en grupp män som diskuterar varför karbyn är uppstoppad och resultatet av gårdagens fotboll (en primitiv gladiatorliknande åskådarsport som de flesta bogans njuter av). Honan av arten, även om den är mindre till växten, är mycket mer högljudd och aggressiv än hanen. Medan hanarna tenderar att vara mycket vänliga och samlas med andra hanar, tillbringar honorna större delen av sin tid i stormarknader och köpcentra och använder ett gällt högljutt samtal för att disciplinera sina barn och kontakta andra kvinnor. Hanar och honor interagerar sällan socialt förutom under häckningssäsongen, som annars kallas fredagskväll. Under denna tid får honor komma in i det mansdominerade området som kallas "puben" och visa sin imponerande färgade fjäderdräkt för en blivande partner. Häri ligger ett intressant fenomen. Hanar kommer ofta att slåss om en särskilt attraktiv hona och hon kommer att para sig med endast en hane, medan vissa mindre attraktiva honor har varit kända för att ha flera partners samtidigt.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)