engelska

☰ Home Reality TV 90 Day Fiancé: Are Corey & Evelin Still Together After Jenny Drama? 90 Day Fiancé: Are Corey & Evelin Still Together After Jenny Drama? 90 Day Fiancé: The Other Way couple Corey Rathgeber and Evelin Villegas are on the verge of divorce after the Jenny scandal. Are they still married? BY SAYLEE PADWAL PUBLISHED OCT 17, 2021 90 Day Fiance Corey Evelin ADVERTISEMENT Many 90 Day Fiancé: The Other Way fans want to know if Corey Rathgeber and Evelin Villegas are together amidst the Jenny drama or if they have divorced. Washington resident Corey and Ecuadorian Evelin were introduced to TLC viewers in TOW season 1. The couple met seven years ago on a beach. Evelin and Corey recently revealed they got married in 2019. This 90 Day Fiancé pair is a controversial one, mainly due to their cheating scandals and secrecy. But Corey and Evelin have been airing their dirty laundry in public lately, which suggests they may have broken up over Jenny. 90 Day Fiance Corey Evelin Click to start this article in QUICK VIEW ADVERTISEMENT Corey and Evelin got engaged in a hot air balloon in the 90 Day Fiancé: The Other Way season 1 finale after many ups and downs. Although they tied the knot, they briefly split between season 1 and season 3. After Evelin dumped him, Corey went to Peru and had a months-long relationship with Jenny. But when he returned to Ecuador to collect his belongings, Corey had to quarantine with Evelin. Eventually, the pair rekindled their relationship. Corey told Evelin he had a fling with Jenny, but he finally revealed on-screen that the relationship was much more serious, prompting Evelin to break down and demand a divorce. ADVERTISEMENT RELATED: 90 Day Fiancé: Evelin Slammed For Seeing Other Men While Married To Corey While Evelin and Corey are battling it out over his mistress on 90 Day Fiancé: The Other Way, they’ve also been signaling on social media that all is not well. Following Corey’s chat with Raul about Jenny, Evelin took to Instagram to call him a “lying coward.” Evelin asked her fans to be afraid of the devil dressed as a sheep and wrote, “I asked to get the divorce sign and he refused.” In Corey’s reply to Evelin’s accusations, he apologized to his wife for all the stress he has put her in while adding, “I love and have always loved Evelin sincerely.” But Evelin appears to be in no mood to forgive or forget. After Jenny’s TOW debut on episode 7, Evelin claimed the woman was “usable and disposable” and that she always knew about Corey being married. ADVERTISEMENT Corey Evelin Instagram In 90 Day Fiance The fact that Evelin is still sore about Corey’s affair and that the recent episodes have reopened her wounds is evident through her latest post as well. As Evelin revealed she's in therapy due to the online hate she receives, she also suggested she’s mad at Corey for choosing to broadcast the Jenny situation on international TV and not deal with it privately. The American husband again penned a now-deleted long caption to say sorry to Evelin and professed, “I am ashamed by the mistakes and harm I have made towards Evelin.” Moreover, Corey also refused to address Jenny by her name and called her “the other girl” while mentioning she was never the one for him. ADVERTISEMENT While it appears Evelin is cross with Corey and has asked for a divorce, he is not ready to give in. All of Corey’s recent posts have been photos with Evelin, but he was doing this even when he was with Jenny. Still, Evelin wished Corey happy birthday o September 18 in a romantic post and called him her “surfer gringo.” She has not deleted it. Meanwhile, Corey is also following Evelin, but she has not returned the favor. It’s possible Corey and Evelin are still married. If they do manage to leave their differences and Jenny in the past, they can certainly have a successful 90 Day Fiancé: The Other Way story.

svenska

☰ Home Reality TV 90-dagars fästman: Är Corey & Evelin fortfarande tillsammans efter Jenny Drama? 90 dagars fästman: Är Corey & Evelin fortfarande tillsammans efter Jenny Drama? 90 Day Fiancé: The Other Way-paret Corey Rathgeber och Evelin Villegas är på gränsen till skilsmässa efter Jenny-skandalen. Är de fortfarande gifta? AV SAYLEE PADWAL PUBLICERAD 17 OKT 2021 90-dagars fästman Corey Evelin ANNONS Många 90 Day Fiancé: The Other Way-fans vill veta om Corey Rathgeber och Evelin Villegas är tillsammans mitt i Jenny-dramat eller om de har skilt sig. Washingtonbon Corey och ecuadorianska Evelin introducerades för TLC-tittare i TOW säsong 1. Paret träffades för sju år sedan på en strand. Evelin och Corey avslöjade nyligen att de gifte sig 2019. Det här 90-dagarsparet är ett kontroversiellt par, främst på grund av deras fuskskandaler och sekretess. Men Corey och Evelin har sänt sin smutstvätt offentligt på sistone, vilket tyder på att de kan ha gjort slut på grund av Jenny. 90-dagars fästman Corey Evelin Klicka för att starta den här artikeln SNABBTITT ANNONS Corey och Evelin förlovade sig i en luftballong i finalen 90 Day Fiancé: The Other Way säsong 1 efter många upp- och nedgångar. Även om de knöt knuten, delade de kort mellan säsong 1 och säsong 3. Efter att Evelin dumpade honom åkte Corey till Peru och hade ett månader långt förhållande med Jenny.Men när han återvände till Ecuador för att hämta sina tillhörigheter var Corey tvungen att sätta Evelin i karantän. Så småningom återuppväckte paret sin relation. Corey berättade för Evelin att han hade en fling med Jenny, men han avslöjade till slut på skärmen att förhållandet var mycket mer seriöst, vilket fick Evelin att bryta ihop och kräva skilsmässa. ANNONS RELATERAD: 90-dagars fästmö: Evelin kritiseras för att ha sett andra män när hon var gift med Corey Medan Evelin och Corey slåss om sin älskarinna på 90 Day Fiancé: The Other Way, har de också signalerat på sociala medier att allt inte är bra. Efter Coreys chatt med Raul om Jenny, gick Evelin till Instagram för att kalla honom en "ljugande fegis". Evelin bad sina fans att vara rädda för djävulen klädd som ett får och skrev: "Jag bad om att få ta emot skilsmässotecknet och han vägrade." I Coreys svar på Evelins anklagelser bad han sin fru om ursäkt för all stress som han har utövat henne samtidigt som han tillade: "Jag älskar och har alltid älskat Evelin uppriktigt." Men Evelin verkar inte vara på humör att förlåta eller glömma. Efter Jennys TOW-debut i avsnitt 7, hävdade Evelin att kvinnan var "användbar och engångsbar" och att hon alltid visste om att Corey var gift.ANNONS Corey Evelin Instagram i 90 dagars fästman Det faktum att Evelin fortfarande har ont om Coreys affär och att de senaste avsnitten har återupptagit hennes sår framgår också av hennes senaste inlägg. När Evelin avslöjade att hon är i terapi på grund av det onlinehat hon får, föreslog hon också att hon var arg på Corey för att hon valde att sända situationen för Jenny på internationell TV och inte ta itu med det privat. Den amerikanske maken skrev igen en numera raderad lång bildtext för att säga förlåt till Evelin och bekände: "Jag skäms över de misstag och den skada jag har gjort mot Evelin." Dessutom vägrade Corey också att tilltala Jenny med hennes namn och kallade henne "den andra tjejen" samtidigt som hon nämnde att hon aldrig var den för honom. ANNONS Även om det verkar som att Evelin är arg på Corey och har bett om skilsmässa, är han inte redo att ge upp. Alla Coreys senaste inlägg har varit foton med Evelin, men han gjorde detta även när han var med Jenny. Ändå önskade Evelin Corey grattis på födelsedagen den 18 september i ett romantiskt inlägg och kallade honom hennes "surfargringo". Hon har inte tagit bort den. Samtidigt följer Corey också Evelin, men hon har inte gett tillbaka tjänsten. Det är möjligt att Corey och Evelin fortfarande är gifta. Om de lyckas lämna sina olikheter och Jenny i det förflutna, kan de säkert få en framgångsrik 90 Day Fiancé: The Other Way-berättelse.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)