engelska

Short press OK key to play the selected files: L Set menu L Press the menu botton / menu button to enter the video setting state, this time the ”video icon” of the bar is a yellow background, short press mode select button / menu key Button, and press the OK button key to enter the setting: L Time setting L Press the mode select key / menu button to enter the setting state, the short press OK key To enter. Can be in the year / month / day / time / sub / second to switch between Each other by adjustting the need for numerical value, press OK to confirm the change: L USB model L The USB line and the computer connection, press the starting buttom, the driving recorder will aotomatcally pop up the USB menu. There are two models avallable for selection: 1: USB disk L In this mode can video files or photo file access 2: PC camera L Select this mode will pop up USB vide aquipment, can be real-time camera or vide chat; L Battery charge descrition L There are three kinds of methods can be used yo charge the battery, charging the red indication lantern in the process of charging is lit, the charging time is about 180 minutes, Charging the red indicator is automatically extinguished after charging is compieted. 1: use the power adapter to charge 2: use PC-USB charging. 3: The use of on-bord power charging L Note: when using this product due to inproper operatien caused by the phenomenon of Crach, you can remove the battery or press the reset buttom and then boot, you can return to normal

svenska

Tryck kort på OK -knappen för att spela de valda filerna: L Ställ in meny L Tryck på menyknappen / menyknappen för att ange videoinställningsläget, den här gången ”Videoikon” i fältet är en gul bakgrund, kort tryckning på lägesvalsknapp / menyknapp -Knappen och tryck på OK -knappen för att ange inställningen: L Tidsinställning L Tryck på lägesvalsknappen / menyknappen för att gå till inställningsläget, tryck kort på OK -knappen Att gå in. Kan vara år / månad / dag / tid / sub / sekund för att växla mellan Varandra genom att justera behovet av numeriskt värde, tryck på OK för att bekräfta ändringen: L USB -modell L USB -linjen och datoranslutningen, tryck på startknappen, körregistratorn kommer automatiskt att dyka upp USB -menyn. Det finns två modeller att välja på: 1: USB -disk L I detta läge kan videofiler eller fotofiler komma åt 2: PC -kamera L Välj detta läge kommer att dyka upp USB-videoutrustning, kan vara realtidskamera eller videechatt; L Beskrivning av batteriladdning L Det finns tre typer av metoder som kan användas för att ladda batteriet, laddning av den röda indikationslyktan under laddningen lyser, laddningstiden är cirka 180 minuter, Att ladda den röda indikatorn släcks automatiskt efter att laddningen är klar. 1: använd nätadaptern för att ladda 2: använd PC-USB-laddning.3: Användning av on-board laddning L Obs: när du använder denna produkt på grund av felaktig drift som orsakas av fenomenet Crach, du kan ta bort batteriet eller trycka på återställningsknappen och sedan starta, kan du återgå till det normala

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)