engelska

The Solheim Cup is moving back to even years starting in 2024 to avoid a clash with the Ryder Cup. With the Ryder Cup moving to 2021 due to the COVID-19 pandemic, organizers had previously announced that the men’s match-play event would permanently remain on odd years going forward. “With the world sporting schedule changing so much due to current difficulties, we felt it was in the best interest of the Solheim Cup to return to an off-year rotation with the Ryder Cup,” Dennis Baggett, Executive Director of the Solheim Cup, said in November of 2020. “When the competition returns to the United States in 2024, I have no doubt fans will have an incredible opportunity to celebrate the best women golfers from the United States and Europe as they represent their home countries.” The Solheim was first played in 1990 and remained on an even-year rotation until 2003. That move came about because the Ryder Cup switched to even years after the Sept. 11 terrorist attacks postponed the 2001 competition to 2002. While future dates will be spread apart, the next staging of the biennial competition offers an opportunity much like in 2021 at Inverness Club in Toledo, Ohio. In 2023, the Solheim Cup heads to Spain for the first time from Sept. 22-24, one week ahead of the Ryder Cup’s debut in Rome. The dates and venue for the 2024 Solheim Cup will be announced at a later date.

svenska

Solheim Cup går tillbaka till jämna år från 2024 för att undvika en krock med Ryder Cup. I och med att Ryder Cup flyttade till 2021 på grund av COVID-19-pandemin, hade arrangörerna tidigare meddelat att herrmatch-evenemanget permanent kommer att förbli underliga år framöver. "I och med att världssportschemat förändrades så mycket på grund av nuvarande svårigheter, kände vi att det var i Solheimcupens bästa att återvända till en turné utanför Ryder Cup," säger Dennis Baggett, verkställande direktör för Solheim Cup, sade i november 2020. "När tävlingen återvänder till USA 2024, har jag ingen tvekan om att fans kommer att ha en otrolig möjlighet att fira de bästa kvinnliga golfspelarna från USA och Europa när de representerar sina hemländer." Solheim spelades första gången 1990 och förblev på en jämnårig rotation fram till 2003. Det steget kom eftersom Ryder Cup bytte till jämna år efter terrorattackerna den 11 september skjöt upp tävlingen 2001 till 2002. Även om framtida datum kommer att spridas bortsett från, erbjuder nästa iscensättning av den tvååriga tävlingen en möjlighet ungefär som 2021 på Inverness Club i Toledo, Ohio. År 2023 åker Solheim Cup till Spanien för första gången från 22-24 september, en vecka före Ryder Cups debut i Rom. Datum och plats för Solheim Cup 2024 meddelas vid ett senare tillfälle.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)