engelska

The foremen and supervisors studied by the Michigan and Ohio researchers were acting as “transactional” leaders (Burns, 1978). Characteristic of such leaders is that they recognize both the needs of the subordinates and what they must do to attain certain designated outcomes, and that they then clarify the subordinate’s role and how the subordinate’s need-fulfilment will be exchanged for an enacting role geared to attaining the designated outcomes (Bass, 1985). The leaders who combine production-centered and employee-centered behaviour patterns are thus “transactional” leaders. The best leaders identified in the Ohio and Michigan studies were “transactional” leaders. The other concept emanating from Burns (op. cit.) and extensively researched by Bass (op. cit.), namely “transformational” leadership, is in some ways similar to the change- centered leadership style which we have described here; both have to do with new directions, goals and, often, visions. B

svenska

Förmännen och handledarna som studerades av forskarna i Michigan och Ohio agerade som "transaktionella" ledare (Burns, 1978). Kännetecknande för sådana ledare är att de erkänner både underordnadas behov och vad de måste göra för att uppnå vissa utpekade resultat, och att de sedan förtydligar underordnadens roll och hur underordnades behovsuppfyllelse kommer att bytas ut mot en stiftande roll som är inriktad på att uppnå de angivna resultaten (Bass, 1985). De ledare som kombinerar produktionscentrerade och medarbetarcentrerade beteendemönster är således ”transaktionella” ledare. De bästa ledarna som identifierades i Ohio- och Michiganstudierna var "transaktionella" ledare. Det andra konceptet som härrör från Burns (op. Cit.) Och utförligt undersökt av Bass (op. Cit.), Nämligen "transformerande" ledarskap, liknar på något sätt den förändringscentrerade ledarstil som vi har beskrivit här; båda har att göra med nya riktningar, mål och, ofta, visioner. B

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)