engelska

no connection between a type of leadership behaviour that involved listening to the suggestions of others, and one that involved implementing one’s own ideas. The Michigan researchers on their part were obviously working within the scientific- management vs human-relations frame of reference. The concepts of production- centered as against employee-centered leadership styles fit this frame. A close examination of the Michigan methodology, however, makes it seem highly unlikely that a strong pattern of change-centered leadership existed and yet escaped undetected during the research.

svenska

inget samband mellan en typ av ledarskapsbeteende som innebar att lyssna på andras förslag, och ett som innebar att implementera sina egna idéer. Michiganforskarna från deras sida arbetade uppenbarligen inom referensramen för vetenskaplig förvaltning vs mänskliga relationer. Begreppen produktionscentrerad mot medarbetarcentrerad ledarstil passar denna ram. En noggrann undersökning av Michigan-metoden gör dock att det verkar högst osannolikt att ett starkt mönster av förändringscentrerat ledarskap existerade och ändå flydde oupptäckt under forskningen.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)