engelska

Correlations between the index scores and the ratings of the managers were counted, see Table 2. The change-centered leadership pattern shows the strongest correlation with the manager’s competence, and the production-centered pattern shows the weakest. All three leadership styles, however, have fairly high and significant positive correlations with competence. This should mean that the managers who can combine the three patterns tend to get the best ratings from their subordinates. The very best combination is probably as always a matter of situational circumstances, but the results suggest a tendency that the lack of one or more of the three patterns is always a drawback for a manager. The production-centered leadership style shows rather a weak correlation with the subordinates’ attitude to the manager. But it is a positive and statistically significant correlation. As expected, the employee-centered style has the strongest correlation with attitude. There is a positive correlation around 0.60 between the managers’ competence and the subordinates’ attitude to the managers. This probably implies that managers tend to be valued as people by their subordinates in proportion to their competence as

svenska

Korrelationer mellan indexpoängen och chefernas betyg räknades, se tabell 2. Det förändringscentrerade ledarskapsmönstret visar den starkaste korrelationen med chefens kompetens och det produktionscentrerade mönstret visar det svagaste. Alla tre ledarstilar har dock ganska höga och betydande positiva korrelationer med kompetens. Detta borde innebära att de chefer som kan kombinera de tre mönstren tenderar att få de bästa betygen från sina underordnade. Den allra bästa kombinationen är förmodligen som alltid en situationssituation, men resultaten tyder på en tendens att avsaknaden av ett eller flera av de tre mönstren alltid är en nackdel för en chef. Den produktionscentrerade ledarstilen visar snarare en svag korrelation med underordnadas inställning till chefen. Men det är en positiv och statistiskt signifikant korrelation. Som förväntat har den medarbetarcentrerade stilen den starkaste korrelationen med attityd. Det finns en positiv korrelation runt 0,60 mellan chefernas kompetens och underordnadas inställning till cheferna. Detta innebär antagligen att chefer tenderar att värderas som människor av sina underordnade i proportion till deras kompetens som

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)