engelska

As we intended to have many types of companies represented in our sample, and as we wanted each manager described to be represented only once in the material, we turned to several staff training centres for help in collecting the empirical material. In Sweden we used The Swedish Management Group’s training institute, the training centre of a county council, the Volvo competence-development department and a private consultan- cy firm that runs management courses. In Finland we used The Finnish Management Institute (JTO) and in the U.S.A. The Center For Creative Leadership in North Carolina. At the start of the data processing we had descriptions of 346 Swedish and 229 Finnish managers. Later a sample of 123 American managers was added. The managers came from all levels of supervision/management, but most of them were from the middle ranks. Women managers made up 7 per cent of the total. A large majority of the respondents came from private companies.

svenska

Eftersom vi hade för avsikt att ha många typer av företag representerade i vårt urval, och eftersom vi ville att varje chef som beskrivs endast skulle vara representerad en gång i materialet, vände vi oss till flera personalutbildningscenter för att få hjälp med att samla in det empiriska materialet. I Sverige använde vi The Swedish Management Groups utbildningsinstitut, ett landstings utbildningscentrum, Volvos kompetensutvecklingsavdelning och ett privat konsultföretag som driver managementkurser. I Finland använde vi The Finnish Management Institute (JTO) och i USA Center for Creative Leadership i North Carolina. I början av databehandlingen hade vi beskrivningar av 346 svenska och 229 finska chefer. Senare tillkom ett urval av 123 amerikanska chefer. Cheferna kom från alla nivåer av tillsyn/ledning, men de flesta var från mitten. Kvinnliga chefer utgjorde 7 procent av totalen. En stor majoritet av de tillfrågade kom från privata företag.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)