engelska

Collapse convergence: Floods, droughts, famine, biowar and currency implosion While plenty of people can survive one crisis at a time -- such as a food shortage or short-term flood -- very few people are prepared to survive a multi-layered, engineered cluster of catastrophes that are unleashed on top of each other. My urgent message for all those who wish to survive is that we need to prepare for simultaneous, engineered collapse events that are timed for maximum destruction. The demonic mass murderers in charge of our planet right now are deliberately trying to eliminate as many human beings as possible, and the depopulation vaccines are just the beginning. Despite all this doom and gloom, preparedness makes this survivable. Because prepared humans are hard to kill.

svenska

Kollaps konvergens: översvämningar, torka, svält, biokrig och valutaimplosion Medan många människor kan överleva en kris i taget - såsom matbrist eller kortvarig översvämning - är mycket få människor beredda att överleva ett flerskiktat, konstruerat kluster av katastrofer som släpps ut ovanpå varandra. Mitt brådskande meddelande till alla som vill överleva är att vi måste förbereda oss för samtidiga, konstruerade kollapshändelser som är tidsinställda för maximal förstörelse. De demoniska massmördarna som ansvarar för vår planet just nu försöker medvetet eliminera så många människor som möjligt, och avfolkningsvaccinerna är bara början. Trots allt detta undergång och dysterhet gör beredskap detta överlevande. Eftersom förberedda människor är svåra att döda.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)