engelska

Republicans must take seriously the effort by Democrats to completely change America through the Reconciliation Process. Democrats are now suggesting that budget reconciliation can be used to pass Mail-In Ballot legislation as well as trying to include Amnesty in their infrastructure package. The infrastructure package has little to do with infrastructure as we know it, bridges, roads, tunnels, etc., but is a dramatic expansion of Government that will cost much more than the $3.5 trillion being discussed. Don't let this happen! If Amnesty is included in the infrastructure package, there will be a run on our Southern Border the likes of which we have never seen before. It will be a signal that says "come to America now, because you will soon be a citizen." Providing Amnesty to illegal aliens, in the history of what already is considered the greatest Border catastrophe, will result in disaster beyond our gravest nightmares. No country can pay this price. Will lead to ruination! Any effort to dictate national Mail-In Voting will be a disaster for our Country and for conservatism. There will never be a Republican elected to high office again. I urge every Republican to fight this and deny Democrats a quorum if that is what it takes to make sure that the Democrats can't use reconciliation. Republicans must push back for the sake of our Country and, far less importantly, the sake of the Republican Party!

svenska

Republikanerna måste ta allvarliga ansträngningar från demokraterna för att helt förändra Amerika genom försoningsprocessen. Demokrater föreslår nu att budgetavstämning kan användas för att skicka lagstiftning om inlämning av valutor samt försöka inkludera Amnesty i deras infrastrukturpaket. Infrastrukturpaketet har lite att göra med infrastruktur som vi känner till, broar, vägar, tunnlar etc., men är en dramatisk expansion av regeringen som kommer att kosta mycket mer än de 3,5 biljoner dollar som diskuteras. Låt inte detta hända! Om Amnesty ingår i infrastrukturpaketet kommer det att köras på vår södra gräns som vi aldrig sett tidigare. Det kommer att vara en signal som säger "kom till Amerika nu, för du kommer snart att bli medborgare." Att tillhandahålla amnesti till illegala utomjordingar i historien om det som redan anses vara den största gränskatastrofen kommer att leda till en katastrof bortom våra allvarligaste mardrömmar. Inget land kan betala detta pris. Kommer att leda till förstörelse! Varje försök att diktera nationell inröstning kommer att vara en katastrof för vårt land och för konservatism. Det kommer aldrig mer att väljas en republikan till högt ämbete. Jag uppmanar alla republikaner att bekämpa detta och förneka demokraterna beslutsfattande om det är vad som krävs för att se till att demokraterna inte kan använda försoning. Republikanerna måste driva tillbaka för vårt lands skull och, mycket mindre viktigt, för det republikanska partiets skull!

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)