engelska

Part of the Fertile Crescent, Iraq was one of the early sites of complex human civilization and agricultural practice. Once called Mesopotamia, Iraq was the seat of the Sumerian and Babylonian cultures c. 4,000 - 500 BCE. During this early period, Mesopotamians invented or refined technologies such as writing and irrigation; the famous King Hammurabi (r. 1792- 1750 BCE) recorded the law in the Code of Hammurabi, and over a thousand of years later, Nebuchadnezzar II (r. 605 - 562 BCE) built the incredible Hanging Gardens of Babylon. After about 500 BCE, Iraq was ruled by a succession of Persian dynasties, such as the Achaemenids, the Parthians, the Sassanids and the Seleucids. Although local governments existed in Iraq, they were under Iranian control until the 600s CE.

svenska

En del av den fertila halvmånen, Irak, var en av de tidiga platserna för komplex mänsklig civilisation och jordbrukspraxis. En gång kallad Mesopotamien var Irak säte för den sumeriska och babyloniska kulturen c. 4000 - 500 fvt. Under denna tidiga period uppfann mesopotamierna eller förfinade tekniker som skrivning och bevattning; den berömda kungen Hammurabi (1792-1750 f.Kr.) antecknade lagen i koden för Hammurabi, och över tusen år senare byggde Nebukadnessar II (r. 605 - 562 f.Kr.) de otroliga hängande trädgårdarna i Babylon. Efter omkring 500 f.Kr. styrdes Irak av en följd av persiska dynastier, såsom Achaemeniderna, Parthierna, Sassaniderna och Seleukiderna. Även om lokala regeringar fanns i Irak, var de under iransk kontroll fram till 600-talet CE.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)