engelska

Background and objective The number of studies in the area of self-care is growing and international researchers are increasingly developing self-care interventions to improve outcomes of individual patients and communities. However, growth of the evidence is still slow due to challenges with designing and testing self-care interventions. In this article we address major methodological challenges with regard to the definition of self-care, use of theory, and research design, intended to provide guidance to researchers in this field.

svenska

Bakgrund och mål Antalet studier inom området självvård ökar och internationella forskare utvecklar alltmer självvårdsåtgärder för att förbättra resultaten för enskilda patienter och samhällen. Tillväxten av bevisen är dock fortfarande långsam på grund av utmaningar med att utforma och testa självvårdsåtgärder. I den här artikeln behandlar vi stora metodologiska utmaningar när det gäller definitionen av egenvård, användning av teori och forskningsdesign, avsedda att ge vägledning till forskare inom detta område.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)