engelska

Finally, here’s a quick look at the small blind. Many small blinds are aware that if everyone checks the flop, it is not a bad time to try a bluff on the turn. He must have had something, as he did call the bet on the turn when getting only 6-1 and with a player yet to act behind him. So, he held something and still elected to check. This could be indicative of a weak player who does not recognize this bluffing situation, or does not like to bet much. If he does bet in a similar situation later, give him credit for having a better hand than an action-oriented or aggressive player might have. You also might be annoyed that the winner turned his hand over quickly, so that you could not get better information by seeing another hand or two; but set that aside, as it can’t help you much. Later, you may decide to hide your hand and give him a chance to protect it in the same way, but that is a distant effect. It’s not much of a hand and you have established nothing for certain, but every inference and bit of evidence will prove useful later in the session as you continue to build a better picture of each opponent. But that will happen only if you are paying attention now and in all future hands. Building your picture of every opponent during every hand is what enables you to play increasingly profitable poker throughout a session.

svenska

Slutligen, här är en snabb titt på små mörken. Många små mörkar är medvetna om att om alla kontrollerar floppen är det inte dåligt att prova en bluff på turn. Han måste ha haft något, eftersom han kallade vadet på turn när han bara kom 6-1 och med en spelare som ännu inte agerade bakom sig. Så han höll något och valde fortfarande att kontrollera. Detta kan vara ett tecken på en svag spelare som inte känner igen denna bluffande situation eller inte gillar att satsa mycket. Om han satsar i en liknande situation senare, ge honom kredit för att ha en bättre hand än vad en actionorienterad eller aggressiv spelare kan ha. Du kan också vara irriterad över att vinnaren vänt handen snabbt, så att du inte kan få bättre information genom att se en annan hand eller två; men lägg det åt sidan, eftersom det inte kan hjälpa dig mycket. Senare kan du bestämma dig för att dölja din hand och ge honom en chans att skydda den på samma sätt, men det är en avlägsen effekt. Det är inte mycket av en hand och du har inte fastställt något med säkerhet, men varje slutsats och bevis kommer att vara användbara senare i sessionen när du fortsätter att bygga en bättre bild av varje motståndare. Men det kommer bara att hända om du är uppmärksam nu och i alla framtida händer. Att bygga din bild av varje motståndare under varje hand är det som gör att du kan spela allt mer lönsam poker under en session.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)