engelska

against computerized opponents, it is a terrific tool for running simulations and conducting your own research about various hands and scenarios), discuss poker with knowledgeable players, and avail yourself of the advice proffered on the Internet newsgroup Rec.Gambling.Poker. This seems like a pathetically small measure of advice, particularly when there is so much to know before one morphs from newbie to skilled poker player, but there's a finite limit to the number of angels I can get on the head of this particular pin. If you take my advice, you'll get your feet wet gradually – there's no real need to dive into the deep water headfirst – and reinforce your experiences by thinking about what's transpired in your game and assessing it against the theories you've learned from books and software. Don't expect too much at first. Setting the world on fire isn't important, learning and improving is. Keep moving forward; baby steps will do. As long as you're making progress, you'll reach that point when you realize you're a poker player – a real one, too, not a pretender. Even then, you'll have to keep learning, but it's much more enjoyable when your winnings are underwriting your hobby and maybe even your lifestyle.

svenska

mot datoriserade motståndare är det ett fantastiskt verktyg för att köra simuleringar och genomföra din egen forskning om olika händer och scenarier), diskutera poker med kunniga spelare och utnyttja de råd som ges på Internet-nyhetsgruppen Rec.Gambling.Poker. Detta verkar som ett patetiskt litet mått av råd, särskilt när det finns så mycket att veta innan man förvandlas från nybörjare till skicklig pokerspelare, men det finns en begränsad gräns för antalet änglar jag kan få på huvudet på just denna pin. Om du tar mitt råd blir dina fötter gradvis blöta - det finns inget verkligt behov av att dyka in i djupvattnet först - och förstärka dina upplevelser genom att tänka på vad som händer i ditt spel och bedöma det mot de teorier du har lärt dig av böcker och programvara. Förvänta dig inte för mycket först. Att sätta världen i brand är inte viktigt, det är att lära sig och förbättra. Fortsätt att röra dig framåt; babysteg kommer att göra. Så länge du gör framsteg når du den punkten när du inser att du är en pokerspelare - en riktig, inte heller en givare. Även då måste du fortsätta lära dig, men det är mycket roligare när dina vinster försäkrar din hobby och kanske till och med din livsstil.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)