engelska

Playing for Money and Starting a Bankroll Graduating from play money or just “playing for fun” should be taken seriously for any player who wants to establish success in poker. The first stakes one should play would be the game where he or she feels comfortable. There should be a basic level of confidence when stepping into a real-money poker game. A player should not be afraid of the stakes, for feeling nervous about the money when starting off can adversely affect the ability to play well, while also making poker less enjoyable. However, of course, the stakes should have some meaning to the player. The stakes should be chosen according to a player’s bankroll. For example, if a player is settled into a well-paying job and is looking to make poker a hobby, playing $.01-$.02 online might not make sense for someone with a substantial starting bankroll (one that was established from a source other than poker). However, on the flip side, if a young (and typically cash poor) college student decides to start playing poker for money, stakes of $1-$2 no-limit hold’em might be way too high. An understanding of bankroll management is necessary from the beginning. When contemplating making poker a career, it is wise to have a source of income that is separate from the game. Having alternative methods of making money can reduce the pressure and anxiety that can come with starting a poker bankroll and figuring out which stakes to play. While it is common for a player to learn the game from friends who are already competing in the game for real money, any individual who wants to take poker seriously should spend some quality study time figuring out the best way and the appropriate game to become acclimated to experiencing poker for real dollars. A player might have friends who have an established $2-$5 live weekly cash game, and the temptation to begin playing in this game might be extremely high. However, it is advisable to find stakes that are tailored to the individual – ones that provide the highest probability for starting a bankroll successfully.

svenska

Spela för pengar och starta en bankrulle Att ta examen från spelpengar eller bara "spela för skojs skull" bör tas på allvar för alla spelare som vill skapa framgång i poker. Den första insatsen man skulle spela skulle vara spelet där han eller hon känner sig bekväm. Det bör finnas en grundläggande nivå av självförtroende när man går in i ett pokerspel med riktiga pengar. En spelare bör inte vara rädd för insatserna, för att känna sig nervös för pengarna när de startar kan påverka förmågan att spela bra, samtidigt som det gör poker mindre roligt. Naturligtvis bör insatserna ha någon betydelse för spelaren. Insatserna ska väljas enligt spelarens bankrulle. Till exempel, om en spelare är bosatt i ett välbetalt jobb och vill göra poker till en hobby, är det kanske inte meningsfullt att spela $ .01 - $. 02 på nätet för någon med en betydande startbankrulle (en som skapades från en annan källa än poker). Men på baksidan, om en ung (och vanligtvis kontant fattig) högskolestudent beslutar att börja spela poker för pengar, kan insatserna på $ 1 - $ 2 no-limit hold'em vara alldeles för höga. Förståelse för bankrullehantering är nödvändig från början. När man funderar på att göra poker till en karriär är det klokt att ha en inkomstkälla som är skild från spelet.Att ha alternativa metoder för att tjäna pengar kan minska trycket och ångest som kan komma med att starta en pokerbank och ta reda på vilka insatser du ska spela. Även om det är vanligt för en spelare att lära sig spelet från vänner som redan tävlar i spelet för riktiga pengar, bör alla som vill ta poker på allvar spendera lite kvalitetstid på att räkna ut det bästa sättet och lämpligt spel för att bli acklimatiserad för att uppleva poker för riktiga dollar. En spelare kan ha vänner som har ett etablerat $ 2- $ 5 live veckovis cash-spel, och frestelsen att börja spela i detta spel kan vara extremt hög. Det är dock lämpligt att hitta insatser som är skräddarsydda för individen - sådana som ger högsta sannolikhet för att starta en bankrulle framgångsrikt.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)