engelska

It is overall no longertrue that the textbook research in mathematics is ‘‘scat-tered, inconclusive, and often trivial’’ as described sixdecades ago; however, the development of research onmathematics textbooks has been unbalanced in differentareas. Following the review and discussion, the paperproposes five needed directions for advancing the researchin this field.

svenska

Sammantaget är det inte långvarigt att lärobokforskningen i matematik är ”” spridd, otydlig och ofta trivial ”som beskrivs för sex decennier sedan; utvecklingen av forskning om matematikläroböcker har dock varit obalanserad inom olika områden. Efter granskningen och diskussionen föreslår papperet fem anvisningar som krävs för att forskningen ska kunna utvecklas inom detta område.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)