engelska

Dear Helmerssons Season´s Greetings 2020 Hope that your ”year of the Pandemic” has ben better than mine. Not that anyone I Know actually had the virus, but the disruptions to schedules, staying home and meeting by Zoom were callenging at times. Thanks to some very good friends, some medical appointments (once things opened up in July) were able to be acheived. By mid-August, I noticed that a bump on my nose was getting bigger. I was able to get an apointment with the surgeon in 10 days, and he determined that it was indeed getting bigger and needed to be removed ( basal cell cancer) as soon as a spot in the hospital could be scheduled. Turns out it was deeper than he anticipated, took longer to be sure the margins were clear, and had to use skin from my forehead for skin grafts. At my pre-surgical exam and blood test my doctor diskovered I am anemic. She also referred me to a cardiologist, as my ”a fib” was under control. I was scheduled for shoulder replacement surgery, one in Oktober, the second in Feb. When my surgeon heard about the anemia, he postponed the surgey to Feb, and May. I have had 2 blood transfusions since mid-Sept, as well as some more tests to try to find out why I am losing blood. So far everything is okay with one more procedure in Jan. As long as I get tested periodically, I schould be okay, but it certainly explained why I so tired in late summer, early fall. I just blamed it on the heat an humidity. Of course there was no travling this year but my friend Agatha is already planning some things for 2021. Unfortunately, with my shoulder surgies comming up, I will be unable to travel anywhere before the fall. Physical Therapy following each surgies is rather lengthy, as the surgery is a little complicated. Perhahps she will plan someting for the fall that I want to see. Only time will tel. Needless to say, our scatterd family has stayed in touch via texts phone calls. My yongest sister lives nearby and have gotten a few times, as well as she picked me up at the hospital 10 days ago. She has also been dealing with some health issues. Unfortunately, we won`t be going to basketball games this year. I am still a big fan of our UCONN women´s basketball team, but will not be attending games as the onley fans allowed are family and friends of the famely. Butthey are now in a new league, hopefully more challenging, and have a fantanastic freshman class. Most games will be teleied on available TV. That is, if they get to play the games, as they have already been quaranteened once from the virus. I hope all is going well for you and yours families. In these challanging times, it´s great to know there are friends out there who care about us. The best of everything to you in 2121! I know I plan to get vacinnated as soon as it is available. Hope all of Helmerssons have escaped the virus. Sweden made the news here with the ”herd immunity theory”. All of my siblings and their families have been very careful and remain virus free. A vaccine has just been apptoved and we can probabably be vaccinated by spring. Greetings to all the Helmerssons and best wishes for a better 2021. Carol

svenska

Kära Helmerssons Säsongens hälsningar 2020 Hoppas att ditt "år av pandemin" har varit bättre än mitt. Inte för att någon jag känner faktiskt hade viruset, men avbrott i scheman, stanna hemma och träffa Zoom var ibland uppringande. Tack vare några mycket bra vänner kunde vissa medicinska möten (när saker öppnades i juli) uppnås. I mitten av augusti märkte jag att en bula i näsan blev större. Jag kunde få en tid med kirurgen på tio dagar, och han bestämde att den verkligen blev större och behövde tas bort (basalcellscancer) så snart en plats på sjukhuset kunde planeras. Visar sig att det var djupare än han förväntade sig, det tog längre tid att vara säker på att marginalerna var tydliga och var tvungna att använda hud från min panna för hudtransplantat. Vid min pre-kirurgiska undersökning och blodprov upptäckte min läkare att jag är anemisk. Hon hänvisade mig också till en kardiolog, eftersom min ”a fib” var under kontroll. Jag var planerad till kirurgi i axelbyte, en i oktober, den andra i februari. När min kirurg hörde talas om anemi, skjöt han upp kirurgin till februari och maj. Jag har haft 2 blodtransfusioner sedan mitten av september, liksom några fler test för att försöka ta reda på varför jag tappar blod. Hittills är allt okej med en procedur till i januari. Så länge jag testas regelbundet, skulle jag vara okej, men det förklarade verkligen varför jag var så trött på sensommaren, tidigt på hösten.Jag skyllde det bara på värmen och luftfuktigheten. Naturligtvis var det ingen resa i år men min vän Agatha planerar redan några saker för 2021. Tyvärr, när mina axeloperationer kommer upp, kommer jag inte att kunna resa någonstans före hösten. Sjukgymnastik efter varje operation är ganska lång, eftersom operationen är lite komplicerad. Perhahps hon planerar något för hösten som jag vill se. Endast tiden kommer tel. Det behöver inte sägas att vår spridda familj har hållit kontakten via telefonsamtal. Min yngsta syster bor i närheten och har fått ett par gånger, liksom hon hämtade mig på sjukhuset för 10 dagar sedan. Hon har också behandlat vissa hälsoproblem. Tyvärr kommer vi inte att spela basket i år. Jag är fortfarande ett stort fan av vårt UCONN basketbollslag för kvinnor, men kommer inte att delta i spel eftersom de enda fansen tillåts är familj och vänner till de kända. Men de är nu i en ny liga, förhoppningsvis mer utmanande, och har en fantastisk nyårsklass. De flesta spel kommer att göras tillgängliga på tillgänglig TV. Det vill säga om de får spela spelen, eftersom de redan har garanterats en gång från viruset. Jag hoppas att allt går bra för dig och dina familjer. Under dessa utmanande tider är det fantastiskt att veta att det finns vänner där ute som bryr sig om oss. Det bästa av allt för dig 2121! Jag vet att jag planerar att bli ledig så snart den är tillgänglig. Hoppas att alla Helmerssons har undkommit viruset.Sverige gjorde nyheterna här med ”flockimmunitetsteorin”. Alla mina syskon och deras familjer har varit mycket försiktiga och förblir virusfria. Ett vaccin har just godkänts och vi kan sannolikt vaccineras till våren. Hälsningar till alla Helmerssons och bästa hälsningar för ett bättre 2021. Carol

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)