engelska

The Green Stripe (La Raie Verte), also known as Portrait of Madame Matisse. The Green Line, is a portrait by Henri Matisse of his wife, Amélie Noellie Matisse-Parayre. It is an oil painting on canvas, completed in 1913. It is named for the green band that divides the face in half, by which Matisse sought to produce a sense of light, shadow, and volume without using traditional shading.[1] Matisse's colorism was shocking at the time. When the painting was exhibited in Paris in 1906 such works were being derisively labeled as the creations of Les Fauves (the wild beasts), along with similar works of André Derain and Maurice de Vlaminck.[2] Both admirers and critics of Matisse have characterized The Green Stripe as a disturbing image: a friend of the painting's owners Michael and Sarah Stein called it "a demented caricature of a portrait", and in 1910 the critic Gelett Burgess wrote that The Green Stripe was Matisse's "punishment" of Amélie that compelled the viewer "to see in her a strange and terrible aspect."[3] The art historian John Klein has suggested that difficulties in the Matisses' marriage may have contributed to the portrait's impersonal and mask-like character.[3] The painting is in Statens Museum for Kunst in Copenhagen, Denmark.

svenska

The Green Stripe (La Raie Verte), även känd som porträtt av Madame Matisse. The Green Line, är ett porträtt av Henri Matisse av sin fru Amélie Noellie Matisse-Parayre. Det är en oljemålning på duk, färdigställd 1913. Den har fått sitt namn efter det gröna bandet som delar ansiktet i halva, genom vilket Matisse försökte skapa en känsla av ljus, skugga och volym utan att använda traditionell skuggning. [1] Matisses kolorism var chockerande då. När målningen ställdes ut i Paris 1906 märktes sådana verk hånligt som skapelserna av Les Fauves (vilda djur), tillsammans med liknande verk av André Derain och Maurice de Vlaminck. [2] Både beundrare och kritiker av Matisse har karakteriserat The Green Stripe som en oroande bild: en vän till målningens ägare Michael och Sarah Stein kallade det "en dement karikatur av ett porträtt", och 1910 skrev kritiker Gelett Burgess att The Green Stripe var Matisses "straff" av Amélie som tvingade betraktaren "att se i henne en konstig och fruktansvärd aspekt." [3] Konsthistorikern John Klein har föreslagit att svårigheter i Matisses äktenskap kan ha bidragit till porträttets opersonliga och maskliknande karaktär. [3] Målningen finns i Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Danmark.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)